دومین نشست هم اندیشی با موضوع آسیب شناسی و رفتارشناسی اساتید، دانشجویان و کارمندان برگزار شد.

دومسن نشست هم اندیشی با موضوع آسیب شناسی و رفتار شناسی کارمندان، اساتید و دانشجویان با 8 نفر از مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری تشکیل شد.

در این نشست، اساتید دغدغه های خود را در راستای بهبود مسائل فرهنگی، تربیتی، آموزشی و پژوهشی بیان کردند و مسئول محترم نهاد حجت الاسلام و المسلمی نیک زاد ضمن ایجاد محبطی صمیمانه با ایشان، از نظرات مدیران گروه استقبال کردند.

حجت الاسلام والمسلمین نیک زاد با تبیین اهداف نهاد و تلاش برای ارتقا این محیط علمی، قول پیگیری مسائل مطروحه در جلسه و اعلام نتیجه آن به اساتید را دادند.